Fundusze Unijne

Dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

Cel projektu: Wprowadzenie innowacji procesowych i produktowych w Firmie Adal
Wartość projektu: 1.353.000,00
Wartość Dofinansowania: 385.000,00