+(48) 34 371 00 23
+(48) 698 873 749

Fundusze Unijne

Dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.

 

Cel projektu: Wprowadzenie innowacji procesowych i produktowych w Firmie Adal

 

Wartość projektu: 1.353.000,00
Wartość Dofinansowania: 385.000,00