+(48) 34 371 00 23
+(48) 698 873 749

Fundusze Unijne

Wprowadzenie innowacji procesowych i produktowych w firmie

 

Adam Gil PPHU „ADAL” realizuje projekt pn „Wprowadzenie innowacji procesowych i produktowych w firmie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania:3.2.Innowacje w MŚP.

 

Projekt dotyczy wprowadzenia innowacyjnych procesów technologicznych produkcji wyrobów firmy. Wprowadzane technologie oparte są o nowatorskie rozwiązania będące wynikiem dotychczasowych doświadczeń produkcyjnych, oraz prowadzonych w firmie prac B+R, których wynikiem jest zgłoszenie patentowe konstrukcji jednej z maszyn objętej projektem.

 

Efektem realizacji projektu są:
– eliminacja 90 % operacji ręcznych występujących w dotychczas stosowanych w firmie procesach technologicznych i zastąpienie ich operacjami zmechanizowanymi,
– zmniejszenie co najmniej o 20% ilości odpadów produkcyjnych,
-znaczące podwyższenie jakości wyrobów firmy,
-poszerzenie asortymentu produkcji,
– znaczący wzrost wydajności pracy prowadzący do zwiększenia obrotów firmy,
– zwiększenie konkurencyjności firmy,
– podniesienie innowacyjności firmy.
– utworzenie dodatkowo 2 miejsc pracy, w tym dla jednej osoby niepełnosprawnej.

 

Wartość projektu: 1.100.000 zł. Wnioskowane dofinansowanie: 385.000 zł